Други Њутнов закон. Веза између силе, масе и убрзања.