Математичко клатно. Закон одржања енергије код осцилатора.

Математичко клатно

Математичко клатно је тело занемарљивих димензија  али не и занемарљиве масе, обешено о неистегљиву нит занемарљиве масе.

  Период осциловања математичког клатна :  

зависи од  l-дужине нити и g-гравитационог убрзања планете. 

Закон одржања енергије код осцилатора.

Закон одржања енергије: Енергија се не може ни створити ни уништити већ се само може претворити из једног облика у други. У изолованом систему укупна енергија је увек иста.

https://fizikapress.files.wordpress.com/2013/01/pretvaranje-energije2-e1315255525557.png

 Код осцилаторног кретања кинетичка енергија се претвара у потенцијалну и потенцијална у кинетичку. 

  У амплитудном положају мирује па је Ек=0, Ер=највећа јер је висина највећа; у равнотежном положају је обрнто, брзина је максимална па је и кинетичка максимална Ек=највеће, Ер=0, а висина је једнака нули па је и потенцијална једнака нули. При преласку из амплитудног у равнотежни потенцијална се претвори у кинетичку, а из равнотежног у амплитудни кинетичка у потенцијалну.https://jelenakalderon.files.wordpress.com/2013/09/zome.jpg

ЗАДАТАК:

  1. Колика је кинетичка енергија  у амплитудном и равнотежном положају ако је потенцијална енергија у амплитудном положају 10Ј?
  2. Израчунај брзину осцилатора у равнотежном положају ако је маса куглице 1kg, а укупна енергија је 2Ј.
  3. Pogledaj simulaciju:
https://phet.colorado.edu/sr/simulation/pendulum-lab