Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су древни Грци наелектрисање код ћилибара (на грчком електрон). Привлачио је лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати. Са наелектрисањем се…
Структура атома. Нуклеарне силе

Структура атома. Нуклеарне силе

Структура атома Деф: Атом је најситнија честица неког хемијског елемента која задржава његове хемијске особине. Постојале су разне теорије о структури атома. Неке од њих су Томсонова, Радерфордова... Џ. Џ. Томосон…