Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Гравитационо убрзање

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж полупречника Земље.

Људи су се од увек питали од чега зависи брзина падања тела? И данас су многи у заблуди.
Галилео Галилеј је први извео експеримент и то проверио. Он је са кривог торња у Пизи бацао куглице истих димензија али од различитог материјала и различите масе и приметио је да падју истом брзином. Закључак је да брзина падања тела не зависи од њихове масе.

Гравитационо убрзање у примеру Галилејевог експеримента. Човек баца куглу са кривог торња у Пизи.
Галилејев оглед у коме кугле исте величине падају истом брзином без обзира на различиту масу.

Исак Њутн је направио цев из које је могао да извуче ваздух, да је вакумира. Kада је перо и камен пустио да падају у цеви са ваздухом брже је падао камен. Када се из цеви извуче ваздух перо и камен падају истом брзином. То значи да брзина падања не зависи од масе тела него од његовог облика тј. од отпора ваздуха.

Гравитационо убрзање  приказано  преко Њутнове цеви у којој падају перо и камен. Када у цеви има ваздуха камен ада брже,а кад нема падају истовремено.
Њутнова цев са и без ваздуха


На сва тела у гравитационом пољу Земље делује гравитациона сила:

По Другом Њутновом закону: F=ma

У овом случају: Fg=m g, где је m-маса тела, а g гравитационо убрзање Земље и у просеку износи g=9.81m/s2

Гравитационо убрзање Земље има исту вредност као и јачина гравитационог поља Земље G= 9.81N/kg.

Подсетимо се да Земљина тежа има исти правац смер и интензитет као тежина тела само различиту нападну тачку.

Деф: Тежина тела је сила којом тело питиска подлогу или затеже конопац о који је обешено због гравитационе силе.

Тело може да буде и у бестежинском стању тада нема тежину. Бестежинско стање се јавља у свемиру где нам гравитационе силе и када тело слободно пада.


ИЗАЗОВ:
Изведимо експеримент попут Галилејевог.
1. Пусти у исто време камен и папириц да слободно падају. Шта примећујеш?
2. Камен и папирић стави у по једну исту кутијици (може од киндерјајета ) и пусти да истовремено падају. Шта примећујеш?

Гравитационо убрзање у бестежинском стању. Авион је пуштен да слободно пада. Снимак је преузет са Youtube.