Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж полупречника Земље.

Људи су се од увек питали од чега зависи брзина падања тела? И данас су многи у заблуди.
Галилео Галилеј је први извео експеримент и то проверио. Он је са кривог торња у Пизи бацао куглице истих димензија али од различитог материјала и различите масе и приметио је да падју истом брзином. Закључак је да брзина падања тела не зависи од њихове масе.

Галилејев оглед

Исак Њутн је направио цев из које је могао да извуче ваздух, да је вакумира. Kада је перо и камен пустио да падају у цеви са ваздухом брже је падао камен. Када се из цеви извуче ваздух перо и камен падају истом брзином. То значи да брзина падања не зависи од масе тела него од његовог облика тј. од отпора ваздуха.

Њутнова цев


На сва тела у гравитационом пољу Земље делује гравитациона сила: F=m g, по Другом Њутновом закону, где је g гравитационо убрзање Земље и износи g=9.81m/sˇ2

Има исту вредност као и јачина гравитационог поља Земље G= 9.81N/kg.

Подсетимо се да Земљина тежа има исти правац смер и интензитет као тежина тела само различиту нападну тачку.
Деф: Тежина тела је сила којом тело питиска подлогу или затеже конопац о који је обешено због гравитационе силе.
ИЗАЗОВ:
1. Пусти у исто време камен и папириц да слободно падају. Шта
примећујеш?

2. Камен и папирић стави у по једну исту кутијици (може од
киндерјајета ) и пусти да истовремено падају. Шта примећујеш?