Мерење интензитета силе динамометром. Земљина тежа и тежина тела.

Мерење интензитета силе динамометром. Земљина тежа и тежина тела.

Справа за мерење силе, ДИНАМОМЕТАР. Мерење силе динамометром   Справа за мерење интензитета (јачине) силе назива се динамометар. Он ради на принципу истезања еластичне опруге.  Када је опруга неистегнута њена дужина…
Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Гравитационо убрзање Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално…