Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Гравитационо убрзање Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално…