Убрзање при кретању тела под дејством силе  теже

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж…