Тест рад, снага и енергија

За тест рад, снага и енергија потребно је знати: Рада Шта је рад? Рад је деловање силе дуж неког пута. Формула: Јединица мере за рад је: Задаци за тест рад…

Тест маса и густина

За тест маса и густина потребне су следећи подаци: Маса тела и инерција Први Њутнов закон. Свако тело тежи да задржи стање мировања или равномерног праволинијског кретања све док на…