Тренутна и средња брзина

Тренутна и средња брзина

Тренутну брзину тело има у тачно одређеном тренутку. Она се очитава на брзиномеру.

Средња брзина се израчунава тако што се укупан пређени пут подели са укупним утрошеним  временом.

Код равномерно променљивог праволинијског кретања, средња брзина се може рачунати као аритметичка средина почетне и крајње брзине.