Равномерно променљиво праволинијско кретање. Интензитет правац и смер брзине и убрзања