Снага и коефицијент корисног дејства

Снага и коефицијент корисног дејства