Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела

  Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи.

Када иста сила делује на различиту површину изазива различит ефекат тј. притисак је различит. 

Иста цигла својом тежином делује на различиту површину. Већи је притисак на мању површину, а мањи на већу. Исти случај је и код стола.

Деф: Притисак је бројно једнак јачини силе која делује нормално на јединицу површине.

P=\frac{F}{S}

Јединица мере је паскал: Pa=N/_m{2}

Притисак има вредност од једног пасакала када сила од једног њутна делује на површину од једног метра квадратног.

Обзиром да је паскал врло мала јединица мере користе се  и веће јединице мере.

Веће јединице:

  • килопаскал    kPa      1kPa=1 000 Pa
  • мегапаскал    MPa     1MPa=1 000 000 Pa

Кроз чврста тела притисак се преноси само у правцу и смеру дејства силе.