Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење 

Још је Анри Бекерел далеке 1896. Године приметио да се нека атомска језгра спонтано  распадају и притом емитују радиоактивно зрачењe. Зато је  јединица мере за  радиоактивност добила назив по њему Bq. Појава је примећена код тешких, нестабилних језгара.

 Постоје три врсте зрачења: α, β, γ 

α- зрачење

  Позитивно наелектрисане честице, састављене од два протона и два неутрона, то је језгро  хелијума. Зауставља је папир.

β-зраци

  Негативне честице тј.  брзи електрони.  Зауставља га алуминијумска фолија.

γ-зраци

Никада се не дешава самостално него само као пропратна појава од прва два зрачењa. Није наелектрисано. Најпродорније је пролазе чак и кроз дебеле оловне плоче.

 Погледајте емисију РТС: 

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1438681/532/os8-fizika-prirodne-radioaktivnosti

Погледајте презентацију.

https://prezi.com/ekmtawz6kg_x/prirodna-radioaktivnost/