Нуклеарне силе

Нуклеарне силе

Нуклеарне силе

На слици је приказан дим од нуклеарне бомбе.

Оне се јављају у језгру, нуклеусу одатле и потиче њихов назив. Постоје јаке и слабе нуклеарне силе

Особине нуклеарне силе

  • Нуклеарне силе су најјаче силе до сада откривене у природи. Пуно су јаче од Кулонових , електричних сила, као и од гравитационих.
  • Делују у језгру између протона и неутрона.
  • Делују на малим растојањима (кратког су домета)реда величине самог нуклеона.
  • Делују само између суседних нуклеона.
  • Не зависе од наелектрисања. Исте су јачине између два протона, два неутрона и протона и неутрона. 
приказ нуклеарне силе