Нуклеарне силе

Нуклеарне силе

 

Нуклеарне силе

 

Јављају се у језгру, нуклеусу одатле и потиче назив.

Особине нуклеарне силе су:

  • То су најјаче силе до сада откривене у природи. Пуно су јаче од Кулонових , електричних сила. 
  • Делују између протона и неутрона.
  • Делују на малим растојањима (кратког су домета).
  • Делују само између суседних нуклеона.
  • Не зависе од наелектрисања. Исте су између два протона, два неутрона и протона и неутрона.