Магнетно поље струје. Магнетна индукција

Магнетно поље електричне струје Дански физичар Еерстед је приметио да се око проводника кроз који протиче електрична струја јавља магнетно поље. У близини електричног кола је стајала намагнетисана игла која…
Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље.

Магнетно поље сталних магнета. Магнетно поље Земље.

Магнетно поље сталних магнета грчки пастир Још су стари Грци приметили магнетна својства неких метала. Вероватно сте чули за легенду о грчком пастиру. По предању пастир је приметио чудно камење…
Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје и напона.

Подсетимо се шта је електрична струја. Деф:Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања q, које протекне кроз попречни пресек проводника S у једној секунди. Јачина електричне струје се означава…
Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Електрична струја. Подела материјала по проводљивости. Услови за настанак електричне струје

Деф: Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник.  Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу према позитивном полу. Пре тога је…
Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у…
Наелектрисавање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисавање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су стари Грци приметили да ћилибар (на грчком електрон) привлачи лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати. Са наелектрисањем се сусрећемо…
Праволинијско простирање светлости

Праволинијско простирање светлости

Оптика је грана физике која проучава светлосне појаве у природи. Светлост је електромагнетни талас и за разлику од звука и механичких таласа може да се простире кроз вакуум. Простире се…
Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

  При  процесима ослобађа се огромна количина енергије. На пример када на Земљу пада тело масе 100g са висине од један метар ослобађа се енергија од 1J, a  приликом фисије…
Вештачка радиоактивност

Вештачка радиоактивност

Вештачка радиоактивност је претварање стабилног атомског језгра у нестабилно подложно радиоактивном распаду. Нуклеарна реакција је трансформација језгра неког хемијског елемента  бомбардовањем -честицама, -честицама, протонима или неутронима. Ирена Жолио- Кири и …

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење  https://www.youtube.com/watch?v=UtZw9jfIxXM Још је Анри Бекерел далеке 1896. Године приметио да се нека атомска језгра спонтано  распадају и притом емитују радиоактивно зрачењe. Зато је  јединица мере за …