Магнетно поље струје. Магнетна индукција

 Магнетна индукција је појава да се гвожђе и челик када се унесу у магнетном пољу намагнетишу. Гвожђе се намагнетише привремено, а челик трајно.

Осим тога, магнетна идукција је и физичка величина која описује магнетно поље. Ознака је В, а јединица мере Т- тесла. То је векторска величина. Показује коликом силом делује магнетно поље на проводник са струјом.

Друга физичка величина која описује магнетно поље је магнетни флукс. Магнетни флукс је број линија соле који пролази кроз нормалну  јединицу пвршине.

              Формула:

Ф=ВS     

јединица мере:  

Ф=Т/m2=Wb-вебер

одатле следи:

В=  Ф/S   ;             Т=Wb/m

  Што се може видети и на новчаници од 100 динара.

Електромагнет је спирално намотани проводник са гвозденим језгром. Око сваког проводника се јавља магнетно поље,  али се оно знатно  појачава када се у њега убаци гвоздено језгро.

  Овакав електромагнет можете направити и сами.