Магнетно поље струје. Магнетна индукција

Магнетно поље електричне струје

Дански физичар Еерстед је приметио да се око проводника кроз који протиче електрична струја јавља магнетно поље. У близини електричног кола је стајала намагнетисана игла која је скретала када се укључи струја и враћала се у
правац север-југ када се струје искључи. На коју страну ће игла скренути показује
правило десне руке.

Око праволинијског проводника са струјом, линије силе магнетног поља су концентричне кржнице. Смер магнетног поља одређује се правилом десне руке или завртња. Јачина магнетнохг поља зависи од јачине струје и од растојања од проводника.

Kалем или соленоид је спирално
намотани проводник кроз који протиче
електрична струја.
Магнетно поље у њему је хомогено. То значи да су линије силе паралелне и на истом међусобном растојању, а поље је исте јачине у свакој тачки.

 Магнетна индукција је појава да се гвожђе и челик када се унесу у магнетном пољу намагнетишу. Гвожђе се намагнетише привремено, а челик трајно.

Осим тога, магнетна идукција је и физичка величина која описује магнетно поље. Ознака је В, а јединица мере Т- тесла. То је векторска величина. Показује коликом силом делује магнетно поље на проводник са струјом.

Магнетни дипол је затворени кружни проводник кроз који протиче електрична струја. Има два пола северни и јужни. Линије силе извиру из северног пола N, а
увиру у јужни S.

Магнетна индукција

Друга физичка величина која описује магнетно поље је магнетни флукс. Магнетни флукс је број линија соле који пролази кроз нормалну  јединицу пвршине.

              Формула:

Ф=ВS     

јединица мере:  

Ф=Т/m2=Wb-вебер

одатле следи:

В=  Ф/S   ;             Т=Wb/m

  Што се може видети и на новчаници од 100 динара.

Електромагнет је спирално намотани проводник са гвозденим језгром. Око сваког проводника се јавља магнетно поље,  али се оно знатно  појачава када се у њега убаци гвоздено језгро.

  Овакав електромагнет можете направити и сами.