Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима

Притисак у мирним течностима назива се хидростатички. Деф: Хидростатички притисак потиче од тежине течности. Он делује на дно суда или на тела која се у течности налазе. Делује на рониоца…
Појам и мерење температуре

Појам и мерење температуре

  Деф: Температура је мара степена загрејаности тела. То је основна физичка величина у међународном систему јединица. ознака је T , а јединица мере K-Келвин Мери се ТЕРМОМЕТРОМ (а не…
Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

Примена нуклеарне енергија и радиоактивног зрачења

  При  процесима ослобађа се огромна количина енергије. На пример када на Земљу пада тело масе 100g са висине од један метар ослобађа се енергија од 1J, a  приликом фисије…
Вештачка радиоактивност

Вештачка радиоактивност

Вештачка радиоактивност је претварање стабилног атомског језгра у нестабилно подложно радиоактивном распаду. Нуклеарна реакција је трансформација језгра неког хемијског елемента  бомбардовањем -честицама, -честицама, протонима или неутронима. Ирена Жолио- Кири и …

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење

Природна радиоактивност. Радиоактивно зрачење  https://www.youtube.com/watch?v=UtZw9jfIxXM Још је Анри Бекерел далеке 1896. Године приметио да се нека атомска језгра спонтано  распадају и притом емитују радиоактивно зрачењe. Зато је  јединица мере за …
Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела

  Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива различит ефекат тј. притисак је различит.  Иста цигла својом тежином делује на…
Снага и коефицијент корисног дејства

Снага и коефицијент корисног дејства

Један исти посао човек и дете могу да заврше за различито време. Две различите дизалице могу исти терет да подигну на исту висину за различито време. Особа или машина која…
Нуклеарне силе

Нуклеарне силе

  Нуклеарне силе   Јављају се у језгру, нуклеусу одатле и потиче назив. Особине нуклеарне силе су: То су најјаче силе до сада откривене у природи. Пуно су јаче од…
Структура атома. Нуклеарне силе

Структура атома. Нуклеарне силе

Структура атома Деф: Атом је најситнија честица неког хемијског елемента која задржава његове хемијске особине. Постојале су разне теорије о структури атома. Неке од њих су Томсонова, Радерфордова... Џ. Џ. Томосон…
Штетност и заштита од радоиоактивног зрачења

Штетност и заштита од радоиоактивног зрачења

Штетност од зрачења Појмови штетност и заштита од радиоактивног зрачења су све битнији у наше време јер је појава зрачења на разним местима све учесталија. Радиоактивно зрачење је штетно јер…