Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје.

Јачина електричне струје. Мерење јачине електричне струје.

Подсетимо се шта је електрична струја. Деф:Јачина електричне струје бројно је једнака количини наелектрисања q, које протекне кроз попречни пресек проводника S у једној секунди. Јачина електричне струје се означава…
Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење и одређивање физичких величина. Мерила и мерни инструменти.

Мерење је технички поступак којим се одређује бројна вредност и јединица мере физичке величине.  Мерење је такође и упоређивање физичке величине са основном јединицом мере. Дели се на: 1. Директно…
Електрична струја

Електрична струја

Електрична струја је усмерено кретање наелектрисаних честица кроз проводник. Када се на крајеве проводника стави електрично поље електрони почну усмерено да се крећу према позитивном полу. Пре тога је кретање…
Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Пре успостављања Међународног система мера, познатог као SI (system international) свака држава па по некад чак и област у држави имале су различите јединице мере. У Међународно  систему мера, постоји…
Отпор средине

Отпор средине

Отпор средине је сила којом се супстанција кроз коју се тело креће супротставља кретању тог тела. Честице средине сударају се са телом при кретању и успоравају га. Отпор средине зависи…
Сила трења

Сила трења

Трење се јавља између тела и подлоге и усмерено је супротно од кретања. Успорава тела при кретању. Постоји трење : мировања клизања котрљања   Трење мировања је најјаче па клизања…
Рад силе електричног поља. Напон

Рад силе електричног поља. Напон

Као што се гравитационо потенцијална енергија јавља када се тело масе m унесе у гравитационо поље, тако се јавља и електрично потенцијална енергија Ep када се наелектрисање q унесе у…
Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су стари Грци приметили да ћилибар (на грчком електрон) привлачи лаке предмете. Касније је установљено да и други материјали ако се протрљају вуном или свилом, постају наелектрисани. Са наелектрисањем…

Убрзање при кретању тела под дејством силе теже

Деф: Земљина тежа ( гравитациона сила Земље) је сила којом Земља привлачи сва тела да на њу падају и Месец да око ње кружи. Она је усмерена вертикално наниже дуж…