Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице

Пре успостављања Међународног система мера, познатог као SI (system international) свака држава па по некад чак и област у држави имале су различите јединице мере.

У Међународно  систему мера, постоји седам основних физичких величина, а остале су од њих изведене. Свака физичка величина има своју ознаку и јединицу мере.

Да би се описале све физичке величине у природи довољно је седам основних физичких величина. Табела основних физичких величина је: