Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице. Директно и индиректно мерење. Мерила и мерни инструменти.

Међународни систем мера, основне и изведене физичке величине и мерне јединице. Директно и индиректно мерење. Мерила и мерни инструменти.

У свакодневном животу често спроводимо мерење. Меримо дужину, масу, температуру, притисак, време... Не треба наглашавати колики хаос би настао када би се владали према приближним вредностима, одређеним отприлике. Исто тако…