Наелектрисавање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисавање тела и количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су стари Грци приметили да ћилибар (на грчком електрон) привлачи лаке предмете због свог наелектрисања. Касније је установљено да се и други материјали могу наелектрисати.

Са наелектрисањем се сусрећемо у свакодневном животу. Приликом свлачења вуненог џемпера, чешљања, трљањем балона о косу, спуштања низ тобоган...

Наелектрисање тела

Изглед атома.

Порекло наелектрисања тела је објашњено тек са  открићем структуре атома.

Деф: Атом је најситнија честица неког хемијског елемента која задржава њене хемијске особине.

Атом. Језгро са протонима и неутронима, омотач са електронима.

Састоји се од атомског језгра и омотача. У атомском језгру (нуклеусу) налазе се протони и неутрони који се заједничким именом називају нуклеани. А око језгра круже електрони.

Протони су позитивни , електрони негативни, а неутрони нису наелектрисани (неутрални су)

Атом је као целина електро неутралан, јер има исти број протона и електрона. Када атом отпусти електрон постаје позитиван јон, а када прими електрон, постаје негативан јон.

Количина наелектрисања и елементарно наелектрисање

Величина  која нам показује колико је неко тело (честица) наелектрисано назива се количина наелектрисања.

q=n\cdot e

Јединица мере за количину наелектрисања је кулон: \left [ q \right ]=C

-n je разлика броја протона и електрона.

n= n_p{}-n_e{}

Када тело има исти број протона и електрона оно је неутрално n=0, а када је тај број различит тело је наелектрисано.

-е је елементарно наелектрисање.

Деф: Елементарно наелектрисање је најмање наелектрисање које се може издвојити у природи. Имају га електрон и протон.

e= 1,6\cdot10^{-19}C

До наелектрисавања тела долази када наелектрисања прелазе са једног тела на друго. Само електрони могу да прелазе па је зато тело негативно када има вишак електрона, а позитивно када има мањак електрона. Протони не напуштају атом, осим при нуклеарној реакцији.

Тела се могу наелектрисати : трењем , додиром и индукцијом.

Када трљамо лењир о косу електрони увек прелазе са косе на пластику. А када трљамо свилу и стакло електрони прелазе са стакла на свилу. Неки материјали лакше примају, а неки лакше отпуштају електроне, што зависи од њиховог афинитета.

Индукција је процес раздвајања наелектрисања када се тело нађе у електричном пољу другог наелектрисаног тела.

Уређај који показује да ли је неко тело наелектрисано назива се електроскопЕлектрометар је инсрумент за мерење количине наелектрисања, има подеоке.

ЗАКОН ОДРЖАЊА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Деф: Наелектрисање се не може ни створити ни уништити већ се само може пренети са једног тела на друго.

Или на други начин:

Деф: У изолованом систему укупна количина наелектрисања се током времена не мења.

Закони одржања су фундаментални закони у физици.

ИЗАЗОВ:

  1. Направи електроскоп.
  2. Израчунај количину и одреди знак наелектрисања тела које има 10 000 електрона више него протона.