Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Наелектрисавање тела и елементарна количина наелектрисања. Закон одржања наелектрисања

Још су стари Грци приметили да ћилибар (на грчком електрон) привлачи лаке предмете. Касније је установљено да и други материјали ако се протрљају вуном или свилом, постају наелектрисани.

Са наелектрисањем се сусрећемо у свакодневном животу. Приликом свлачења вуненог џемпера, чешљања, трљањем балона о косу...

Наелектрисање тела.

   Порекло наелектрисања је објашњено тек са  открићем структуре атома.

Атом је најситнија честица неког хемијског елемента која задржава њене особине.

Састоји се од атомског језгра и омотача. У атомском језгру налазе се протони и неутрони. Око језгра круже електрони.

Протони су позитивни , електрони негативни, а неутрони нису наелектрисани (неутрални су)

Атом је као целина електро неутралан, јер има исти број протона и електрона.   Када са атом отпусти електрон постаје позитиван јон, а када прими електрон, постаје негативан јон.

Количина наелектрисања и елементарно наелектрисање

Величина  која нам показује колико је неко тело (честица) наелектрисано назива се количина наелектрисања.

q=n\cdot e

Јединица мере за количину наелектрисања је клон- \left [ q \right ]=C

n je разлика броја протона и електрона.

n= n_p{}-n_e{}

Када тело има исти број протона и електрона оно је неутрално, а када је тај број различит тело је наелектрисано.

е је елементарно наелектрисање. То је најситније наелектрисање које се може издвојити у природи. Имају га електрон и протон.

e= 1,6\cdot10^{-19}C

До наелектрисвања тела долази када се наелектрисања раздвајају или прелазе са једног тела на друго. Само електрони прелазе па је зато негативно када има вишак електрона, а позитивно када има мањак електр0на.

Тела се могу наелектрисати : трењем , додиром и индукцијом.

  Када трљамо лењир о косу електрони увек прелазе са косе на пластику. А када трљамо свилу и стакло електрони прелазе са стакла на свилу.

Индукција је процес раздвајања наелектрисања када се тело нађе у електричном пољу другог наелектрисаног тела.

Електроскоп је уређај који показује да ли је неко тело наелектрисано. Електрометар показује колико је неко тело наелектрисано (има подеоке)

Електрометар је инсрумент за мерење количине наелектрисања.

ЗАКОН ОДРЖАЊА НАЕЛЕКТРИСАЊА

Деф:Наелектрисање се не може ни створити ни уништити већ се само може пренети са једног тела на друго.

Закони одржања су фундаментални закони у физици.

ИЗАЗОВ:

  1. Направи електроскоп.
  2. Израчунај количину и одреди знак наелектрисања тела које има 10 000 електрона више него протона.