Периодично и осцилаторно кретање. Величине које их описују

Периодично и осцилаторно кретање. Величине које их описују