Механичко кретање. Величине које описују кретање

Механичко кретање. Величине које описују кретање