Густина тела

Густина је маса јединичне запремине.