Штетност и заштита од радоиоактивног зрачења

Штетност и заштита од радоиоактивног зрачења

Штетност од зрачења

Појмови штетност и заштита од радиоактивног зрачења су све битнији у наше време јер је појава зрачења на разним местима све учесталија.

Радиоактивно зрачење је штетно јер јонизује простор кроз који пролази и на тај начин ћелије у организму могу да се претворе у ћелије тумора.

Велике дозе зрачења могу да изазову тренутну смрт. А мање изазивају болести од којих се умире, као и штетне последице за потомство.

Заштита од радиоактивног зрачења

Заштита од зрачења. Различите врсте зрачења и шта их зауставља.
Различите врсте зрачења и шта их зауставља.

Доза радиоактивног зрачења је различита за различите старосне границе. Организми су  осетљивији што су млађи јер се тада ћелије више развијају.

α-честице се врло лако заустављају чак и тканином или листом папира. Али су изузетно штетне ако се удахну или храном унесе у организам. Јако јонизује средину кроз коју пролази.

β- честице су продорније, али их зауставља алуминијумска фолија. Има знатно мању јонизујућу моћ.

γ- зрачење је јако продорно пролази чак и кроз десетак центиметара дебелу оловну плочу.  Али је слабо јонизујуће па се може десити да прође кроз организам а да га не оштети..

Ознака за опасност од радиоактивног зрачења је: