Притисак код чврстих тела

Притисак код чврстих тела преноси се у правцу и смеру деловања силе. Ако на исту површину делујемо јачом силом, притисак ће бити већи. Када иста сила делује на различиту површину изазива…