Полуга и момент силе

Полуга је чврсто тело које може да се покреће око непокретног ослонца.

Служи за подизање терета. Постоји једнокрака и двокрака полуга.

  1. Код једнокраке полуге терет и сила су са исте стране ослонца.
  2. Код двокраке полуге терет и сила су различитих страна ослонца.

Момент силе

Момент силе је производ силе и крака силе. Крак силе је најкраће растојање од нападне тачке силе до тачке ослонца.

M=F d

јединица мере је: M=Nm и не сме се писати као mN јер се тако обележава мили Њутн